Start | Tjänster | ABtest

Optimera din butik med A/B tester

 
 
De mest framgångsrika e-handelsbolagen jobbar ständigt med att analysera och testa sin sajt. Kodmyran hjälper dig gärna med att göra A/B tester
 
 
 

Optimera och effektivisera din webbutik!

Endast för dig som har en lösning med Kodmyran.
 
 
Att göra A/B tester kan vara mycket lönsamt för ditt företag. På så sätt kan man jämföra två olika varianter av någonting, exempelvis kassan, köpknappars utseende, storlek och placering eller liknande för att se vilken variant som fungerar bäst och därmed ger högst konvertering (antal köp/ besökare).
 
Den version av sidan som ger bäst resultat använder man sedan fortsättningsvis. Självklart kan man därefter om man vill fortsätta att göra nya A/B tester för att fortsätta att jobba med sidan för att få så hög konvertering som möjligt. Vid A/B tester gör vi alltid två varianter av det som ska testas och därefter sätts testet igång på din skarpa butik. Du kan själv följa resultatet i din Google Analytics så att du får en oberoende mätkälla. När vi gör ett A/B-test på din butik gör vi det alltså alltid på riktiga besökare i din butik och de märker inte att de testas. Det gör att vi undviker felaktigheter i mätningen på grund av att besökaren vet att den testas.
 
 
Tänk på att A/B-tester kräver en viss besökarmängd för att få statistiskt säkerställda resultat, men kan göras även i mindre butiker. Man bör då göra tester på rejält stora förändringar så att ett säkert resultat kan fås fram.
 
 
Kontakta oss!
 
 
Hör av dig om våra tjänster!