Start | Om oss | Miljöpolicy

Miljöpolicy & hållbarhetsarbetet på Kodmyran

 
Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar för vår miljö och försöker därför minska vår miljö- och klimatpåverkan på olika sätt. Vi följer tillämpliga miljöregler och gör vad vi kan för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi jobbar därför med miljö och hållbarhet på olika sätt:
 
 • Vi är inget slit och slängföretag som byter ut telefoner och datorer i förtid bara för att det kommer nya modeller utan hos oss använder man grejerna tills de går sönder, och det finns ett reellt behov av att köpa nytt.
   
 • Vi nyttjar digitala möten framför att resa fysiskt till möten så långt det är möjligt.
   
 • När vi reser gör vi det alltid kollektivt med tåg eller i företagets elbil i första hand.
   
 • Vi återvinner vårt kontors- och förbrukningsmaterial så långt det är möjligt
   
 • Vi använder inga engångsartiklar
   
 • Det städmaterial vi använder är miljövänligt och vi använder inga kemikalier, utan såpa och andra naturvänliga medel
   
 • Vi köper miljömärkt el från förnybara energikällor till våra kontor
   
 • De bilar som finns i företaget är rena elbilar
   
 • Varje år planterar företaget ett antal nya träd och växter för att binda koldioxid.

Eftersom vårt miljöarbete är mycket viktigt för oss så har det också varit ett av våra kriterier när vi valt vår drift. Det gör att våra kunder har bästa möjliga förutsättningar för att driva sina butiker på ett sätt som är ansvarsfullt för miljön
 
Vår driftleverantör GleSYS är certifierade enligt ISO 14001, och all den el de köper in till sina datacenter har stämplats med Naturskyddsföreningens strängaste stämpel – Bra miljöval™.. Det innebär att den garanterat är 100 % förnybar, uppfyller tuffa miljökrav samtidigt som pengar avsätts till miljöförbättrande åtgärder
 
Deras reservkraft, när den behöver tas i bruk drivs med EcoPar – ett drivmedel som bland annat minskar utsläppet av CO2 upp till 50 % inräknat hela livscykeln enligt ISO 14040
 
Dessutom återvinner de all sin överskottsvärme från datahallarna genom att skicka ut den i fjärrvärmenäten i Stockholm och Falkenberg. De har investerat mycket i ny innovativ teknik för att kunna återvinna spillvärmen från sina datacenter. Överskottsenergin blir sedan till fjärrvärme och ersätter till stora delar förbränning av pellets och gas – och minskar därmed koldioxidutsläppen. Det är i dag ledande i Norden på området
 
 
 
 
Kontakta oss!
 
 
Vi hjälper dig lyckas med din ehandel!