Prisinformationslagen

De senaste åren har det inom EU arbetats med en rad förändringar kring konsumenternas rättigheter, också känt som konsumentskydd. I år så blev då en del av det arbetet gällande genom ändringar i lagen om prisinformation för att öka och modernisera konsumentskyddet. Oavsett om det är digitalförsäljning eller i fysisk butik. Det var egentligen inget konstigt eftersom det varit otydligt och svårt för konsumenterna med att förstå vilka priser som gäller och skillnader mellan fysiska och digitala köp. Nu blir det som handlare viktigt att hantera det på samma sätt, vilket kanske inte alla gjort tidigare.

I korthet så behöver man alltså tänka lite annorlunda när man presenterar priser och hur man presenterar sina erbjudanden. Det är också lite olika saker att tänka på beroende på när och hur man sätter priserna beroende på om det är riktat till alla kunder eller om det är till en väldigt begränsad grupp av kunder.

Som handlare är man ju skyldig att presentera pris och jämförpris och om man inte kan ange ett pris ska man ange hur priset bestäms och det är här som ändringarna kommit kring själva priset. Om man som handlare gör en prissänkning, tänk erbjudande, så ska även det tidigare priset anges. Det tidigare priset som visas ska vara det lägsta priset som handlaren använt för produkten de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Om priset har justerats i steg under perioden ska man ange det pris som var före första sänkningen som tidigare pris. Varor som riskerar att bli kraftigt sämre eller gamla kan ibland vara undantagna från att visa tidigare pris. Samma sak för varor som ej är förpackade eller mäts upp i kundensnärvaro. Kundklubbar eller personliga erbjudanden har inte samma krav på sig att presentera tidigare pris då de är riktade till en avgränsad mottagare och ofta begränsade i tid och omfattning. Är det en helt ny vara som du som handlare inte sålt tidigare är det svårt att ha ett tidigare pris utöver det pris som du lanserade produkten med, så vid erbjudande kan du då utgå från det.

Arbetar man med försäljning till konsument eller b2c som det ofta kallas får man en hel del nytt att tänka på. Det är självklart viktigt att man som handlare håller sig a jour med hur lagarna om prinsformation förändras vid b2c försäljning, arbetar man med försäljning till företag eller b2b så är det andra lagar och avtal som ligger till grund för hur priser ska presenteras. Däremot så är vi alla i dagens samhälle allt bättre på att ta med oss upplevelser från vår vardag som konsumenter in i våra arbeten och det kan därför vara bra att tänka på hur det presenteras även för en företagskund för en bra upplevelse och presentation. Säljer man till både företag och konsumenter är det definitivt värdefullt att ha tänkt igenom det hela med prispresentationen för att få till en tydlig upplevelse.

Hur vet man då om man påverkas av ändringarna eller om man inte gör det kring sina erbjudanden?

Man kan försöka ställa sig ett par olika frågor om sina produkter eller produkten och de erbjudanden man brukar använda för att enklare tänka igenom hur man ska förändra sitt sätt att presentera kampanjer, erbjudanden och reor.

  • Tänk igenom om det är ett allmänt erbjudande? Kan alla kunder ta del av det?
  • Är det ett personligt erbjudande?
  • Är det ett begränsat erbjudande inom en kundklubb?
  • Är det ett erbjudande som gäller utvalda kunder enbart?
  • Har vi haft ett erbjudande på den här produkten nyligen?
  • Har vi erbjudande på den här produkten nu?
  • Är det en helt ny produkt? Om den aldrig varit prissänkt så är det klart svårt att se på priset senaste 30 dagarna.
  • Är produkten redan nedsatt? När vi gjorde vi prissänkningen? Vad blir det nya priset i förhållande till första priset före sänkningen?
  • Ser man tydligt vilket pris som är vårt mot konsumenten?
  • Är det produkter som blir dåliga snabbt?

Som handlare är det så klart viktigt att man har god kunskap om sina produkter så man inte hamnar i fällan att man tänker sig sina hyllvärmare kan undantas från kraven på hur pris presenteras. Så är det inte. Till exempels tekniska produkter blir inte dåliga på ett sätt som gör att de kan undantas på samma sätt som till exempel växter som dör helt efter en viss tid.

Vid säsongsvaror som då stegvis reas ut är det viktigt att tänka på att ta hänsyn till priset före första sänkningen och att det kommunicerar tydligt vilket som är det aktuella priset. Kläder i samband med vår och vintermode kan vara ett exempel på en sådan produkt som får 15%, 25%, 50% och slutligen 75% under en sammanhängande period och då gäller det att hålla tungan rätt i min och inte glömma priset före första sänkningen. Samma grundprincip gäller om du som handlare vill skapa ett erbjudande inom en viss del av ditt sortiment och om du har produkter som redan är nedsatta där. Tänk då på att de produkterna behöver hanteras korrekt utifrån redan pågående erbjudande och vilket pris som gällde tidigare.

Det handlar om att som konsument få en tydligare bild av vad erbjudandet på en produkt innebär, kunna jämföra och framför allt förstå vilket pris som gäller hos just dig som handlare. Det ställer högre krav på hur priser presenteras och hanteras av dig som handlare. Särskilt i tider av längre och tätare kampanjer kan det blir tufft att göra rätt utifrån de nya kraven. Under tex, blackfriday, blackweek, julrea, januarirea eller säsongskampanjer eller nischade perioder inom olika branscher där olika egna erbjudanden i kombination med samarbeten med leverantörer ger ytterligare erbjudanden till konsumenter.

Försök att tänka efter en gång extra före så att säga, så minskar sannolikheten att det är du som kommer vara med i processen att få fram prejudikat på domar om hur man får och inte får göra utifrån de förändrade lagarna. Vill du läsa på lite mer i detalj så får du ett par matnyttiga länkar här nedan, både till de ändringar som är gjorda i Sverige och även om de delar som är på EU nivå. Det lurigaste är att exakt hur lagarna kring prisinformation ändras och när är respektive medlemsland i EU som hanterar själva så länge de är i linje med EU direktivet. Så är du verksam på flera marknader kan det finnas detaljer som vi inte tagit upp här.

Länkar berörande prisinformationslagen


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC1229%2804%29&qid=1640961745514

Ja tack, jag vill ha checklistan!

Vi är lite jobbiga och ber om några uppgifter först, som motprestation...

Vi använder endast dina kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster.
Läs mer i vår integritetspolicy