Att byta E-handelsplattform

Att byta plattform i 8 steg – sedan är du i gång!

 1. Fundera över själva genomförandet av flytten / bytet och vilka fallgropar du tror finns
 2. Välj plattform
 3. Gör grundinställningar i den nya plattformen / butiken
 4. Se till att du lär dig arbeta med butiken / plattformen och hur flödena fungerar
 5. Flytta in ditt sortiment (produkter) till den nya plattformen / butiken från den tidigare
 6. Se till att du inte tappar placeringar på Google
 7. Överför din design till den nya butiken/plattformen eller ta fram en ny
 8. Sätt den nya butiken live – gå i produktion

Fundera över själva genomförandet av flytten / bytet och vilka fallgropar du tror finns

Det här är något som nästan alla struntar i att göra. Ivrigheten att komma igång och tänker att "en flytt / ett byte det är väl snabbt och enkelt gjort" och så tänker man inte på att det faktiskt är en hel del saker som ska göras. Samtidigt som den vanliga verksamheten ska snurra som vanligt.

Att byta plattform är ett projekt, det är vanligt att det tar några månader innan allt är på plats. Det kan såklart gå snabbare eller ta längre tid beroende på vad som ska göras, men det är inget du gör på en vecka. Det är viktigt att avsätta tid för att vara delaktig i projektet.

Det svåraste med ett plattformsbyte är ofta just att få tid till att göra det för en e-handlare. Ofta har man massor med jobb ändå som ska rulla och det gör att det blir stressigt. Det tar ofta mer tid än man tror, det är lätt att vara tidsoptimist. Vill man dessutom hålla nere kostnader genom att göra mycket av flytten själv kan det bli tufft. Det är ofta värt att anlita någon för att genomför importer m.m om man är ovan att arbeta med det. Det ska även nämnas att man kanske inte tänker på hur viss det ska importeras i den nya plattformen för rätt slutresultat. Därmed är det även lätt att det drar ut på tiden att göra det själv och tar längre tid när man väljer göra det själv än att betala någon för att göra flytt arbete åt dig.

Det är även viktigt att tänka på vad man behöver flytta för data. Behöver man all data eller kan det begränsas? Ska gamla order flyttas över eller ej? Är det så man vill behålla sin designkänsla eller ska man göra något helt nytt? Det är exempel på frågor som det är bra att ha väldigt klart för sig. Exakt vad som ska flyttas bör man tänka igenom extra noga. Det kan nämligen skilja rejält i pris på att flytta allt eller bara valda delar till en ny plattform. Viss information är nödvändig, men ofta långt ifrån allt.

Det är även bra att gå igenom vilka betalleverantörer och kopplingar till olika system man har i sin butik man tänker flytta från. Fungerar de på samma sätt? Ofta har olika leverantörer gjort sina kopplingar på olika sätt och då fungerar de inte alltid exakt likadant hos alla. Att affärssystemskopplingar fungerar olika är väldigt vanligt och är en extra viktig sak att kontrollera.

Påbörja projektet för flytt Många missar att plattformsbyte är ett projekt och man måste tänka igenom flera saker:

 • Vad ska göras?
 • När ska det göras?
 • Hur ska det göras?
 • Av vem ska det göras?
 • I vilken ordning ska det göras?
 • Vad kan göras samtidigt / parallellt?
 • Är det viktigt att det går fort?
 • Är det viktigaste att det blir bra?

Man behöver tydligt fördela hur ansvaret fördelas för hela projektet och för de olika delarna. Det vill säga vem är projektledare och ser till att vi är klara i tid.

Ofta vill man som e-handlare leda flyttprojektet själv och det kan man absolut göra. Det kan gå alldeles utmärkt bara man är medveten om att de olika saker som ska göras och att man då måste sköta all uppföljning själv och se till att allt görs enligt plan.

Har man inte koll på alla delar eller har tiden att agera projektledare alternativt helt enkelt inte vill så kan man ta hjälp genom att köpa in tjänsten eller åtminstone ordna en bra kontakt hos leverantören som kan stötta under projektets gång. I en del fall kan man få tips och hjälp i viss utsträckning men det kan ofta även köpas dedikerad hjälp.

Det är ofta bra att ta ett eller ett par samtal med den plattformsleverantör som du väljer för att gå igenom en rad saker som underlättar flytten.

 • Vad heter butiken?
 • Vilka domäner ska användas?
 • Har du koll på vart domänerna finns?
 • Hur tänker du dig arbeta?
 • Vilka funktioner är viktiga för er verksamhet?
 • Vad har du för verksamhet? B2B, B2C eller en kombination?
 • Är samma betalsätt tillgängliga i den nya plattformen?
 • Har du möjlighet till samma fraktlösningar i den nya plattformen?
 • Hur fungerar betalkoppling i befintlig plattform vs den nya plattformen?
 • Har du eget lager?
 • Vill du arbeta med droppshipping nu eller i framtiden?
 • Har du några speciella lager krav eller plockordningsrutiner som är viktiga?

Är det något arbetsflöde du är ute efter att förbättra? Kolla då upp förutsättningarna ordentligt hur du får börja och sedan hur du kan optimera vidare.

Hur vill du arbeta med design och form av er e-handel/butik, ska den flyttas eller göras en ny utformning? Tänk på att om du vill göra det själv eller ta hjälp så påverkar det projektet som helhet i regel.

Vilken data vill du flytta? Det här är viktigt att du tänker igenom inte bara vad utan även hur och om du ska lösa det själv eller ta hjälp.

Är du medveten om att du kan tappa placeringar i sökresultaten? Ta reda på vad som kan göras för att förebygga det hos den nya leverantören och om det är något du bedömer du vill ha hjälp med, förutsättningarna är ofta inte samma.

Hur ser din tänkta tidplan ut? Vilka moment du väljer att göra och vilka du väljer att ta hjälp med kan kraftigt påverka tidplanen för när du kan vara live.

Att välja e-handelsplattform

De flesta plattformar finns i flera nivåer och olika grundutföranden. De flesta som byter e-handelsplattformar gör det för att de har vuxit ur sin befintliga plattform eller saknar funktionalitet i den för att fortsätta utveckla verksamheten på olika vis.

Det är självklart så att alla leverantörer är bra på olika saker, tänk då igenom vad som är viktigt för er. Är det viktigt att kunna:

 • Göra tekniska ändringar själv?
 • Göra layoutmässiga ändringar i butiken på egenhand?
 • Ha tillgång till många olika tredjepartstjänster?
 • Ha en mängd olika betalkopplingar?
 • Ha en mängd olika fraktkopplingar?
 • Ha avancerad pack- & plocklogik?
 • Ha avancerad integrationsmöjligheter via API?
 • Stödja avancerad prislogik? (B2C & B2B med unika priser och prislistor)
 • Klarar hantera stora volymer av order och utleverans?
 • Få bra stöd för inköp och stora volymer?
 • Komma igång snabbt?
 • Finns det bra utbildningsmaterial?
 • Finns det bra supportmaterial? Dokument, filmer, guider osv
 • Går det skala upp till fler butiker?
 • Går det skala upp prestanda vid behov?
 • Kan man hantera flera butiker i samma order/leveransflöde för stordrifts fördelar?
 • Finns det bra import / export möjligheter för olika sorters data?
 • Finns det bra stöd för att ha flera valutor?
 • Finns det stöd för de senaste lagstadgade kraven kring pris?
 • Finns det bra stöd för returhantering?
 • Finns det bra stöd för lagerhantering och inventering?
 • Finns det bra stöd för att arbeta med tredjeparter? (konsult utveckling)
 • Finns det stöd för att ha korrekt hantering av moms och redovisningsunderlag?
 • Finns stöd för headless användning?
 • Finns det stöd för önskade sociala medier?
 • Finns det stöd för erbjudande / kampanjhantering
 • Finns det stöd för olika prisfiler/feeds m.m

Osv..

Gör grundinställningar i den nya plattformen / butiken

Ställa in grunden i aktuell butik

Nu har du fått tillgång till den nya plattformen och den nya butiken där det börjar bli dags att säkerställa att grunden är rätt för att komma vidare i processen.

Viktigt att tänka på är att man ställer in allt korrekt avseende flera saker, exempelvis :

 • MomsVilka länder man säljer till
 • Vilka valutor man accepterar
 • Vilka betalsätt som är aktuella
 • Vilka fraktalternativ samt hur du hanterar dem
 • Ställa in prisfeeds/filer
 • Ställa in grundställningar för Meta data och indexering för att synas bra hos söktjänster, så som Google

Se till att du lär dig arbeta med butiken / plattformen och hur flödena fungerar

Denna punkt är det lätt att glömma och ska inte underskattas vikten av. Det är en viktig punkt hur man ska arbeta i plattformen. Ingen support blir lycklig över att få mail med innehållet ”Hjälp! Jag har fått min första order vad ska jag göra nu!”. Se därför till att du lär dig den nya plattformen grundligt.

Det kan innebära att göra visa moment, som senare kan automatisera eller helt enkelt ta vara på olika genomgångar som leverantören gör dem er. Ta anteckningar, ställ frågor så får man oftast svar på hur man kan lösa olika saker. Det är inget roligt läge att vara i att få in order man inte vet hur man ska hantera och som ehandlare är det lätt att bli väldigt stressad i ett sådant läge. För att förebygga det hela är det alltså bra att veta hur man hanterar flödena i god tid.

 • Hur skapar man produkter?
 • Hur skapar man kategorier?
 • Hur importerar jag produkter och annan data?
 • Hur får jag in mina 301:or för bibehålla trafiken?
 • Hur det ser ut när man får en order?
 • Hur skriver man ut plocklistor?
 • Hur får man ut kvitton?
 • Hur hanterar man betalningar
 • Hur hanterar man utleveranser?
 • Hur skapar man fakturor?
 • Hur hanterar man returer?
 • Hur hanterar man inköp?
 • Hur hanterar man sina olika feeds?
 • Hur skapar man erbjudanden till sina kunder?
 • Hur uppdaterar man priserna på sortimentet?
 • Helt enkelt ha koll på vad som behövs för det löpande arbetet med butiken i den nya plattformen.

Flytta in ditt sortiment (produkter) till den nya plattformen / butiken från den tidigare

Underskatta inte vikten av att göra ett bra flytt jobb, då det ofta hänger ihop på olika sätt med hur god grund man får framåt.

 • Vilket format gäller i den nya plattformen vid import?
 • Ta reda på om du kan få ut produktdata samma format?
 • Ta reda på vilken data du kan få ut?
 • Ta även och var uppmärksam på vad du inte kan få ut!
 • Ta reda på vilka som är de viktigaste produkterna & kategorierna så att de får extra kärlek så inget missas kring dem. Normalt är att de viktigaste 20% bör får 80% av kärleken, men man ska inte strunta i helheten eller skippa övriga. Men för att komma igång så kan det vara lämpligt att grundligt arbeta med de viktigaste delarna och då hittar man ofta även ”lagom” nivån för vad man själva anser att man behöver göra för att få med sig det viktigaste. Särskilt om det krävs prioriteringar pga tid.

Se till att du inte tappar placeringar på Google

Detta är utan tvekan en av de absolut viktigaste sakerna att tänka på vid övergång till en ny plattform. Trots det är det ofta en av de saker som får minst fokus och ofta glöms bort. Det är extremt viktigt att man gör s.k 301:or från den plattform man byter från till den nya. Alltså en slags adressändring likt när man flyttar till en ny adress så att ev post kommer fram. Det man riskerar i stor nivå är annars att man tappar alla indexeringar hos sökmotorer och då tappar sin organiska placering och de sök träffar personer som söker via dem. Det kan vara väl värt att helt eller delvis köpa in hjälp kring dessa bitar.

I den nya plattformen ta reda på – hur kan man säkerställa 301:or?

 • Kan man göra det själv?
 • Går de importera?
 • Kräver det tekniska ingrepp som tillkommer kostnad för?
 • Ingår hjälp med att få in 301:or?
 • Ta reda på vilket underlag du kan få 301:or på ur befintlig plattform eller om det måste tas fram via en indexeringskoll på tex Google.
 • Kan du få fram 301:or på egenhand?
 • Kan du hjälp med att sammanställa 301:or?
 • Hur kontrollerar du att 301:or är gjorda i den nya plattformen?
 • Hur ser samarbetet ut med eventuella externa tjänster som hjälper till med SEO/SEM arbete, har de någon infallsvinkel eller input som kan bidra till hur du ska tänka i samband med övergången eller kritiska länkar du behöver ta extra hänsyn till?
 • I samband med övergången tänk på att gärna köra lite extra kampanjer eller marknadsinsatser dels för att snabba på ev omindexering och bibehålla trafik och gärna öka lite. Det är inte ovanligt med lite temporära ”dipp” när man gör övergångar och det är bra att få lite skjuts i att få faktiska besökare på den nya plattformen tidigt.

Överför din design till den nya butiken/plattformen eller ta fram en ny

Att fräscha upp sin butik eller e-handel är vanligt att det kommer upp i tankegångarna när man ska ta klivet till en ny plattform. Det finns många för och nackdelar med att göra det samtidigt dels då det är nästan ett projekt i sig om man gör stora upplevelse ändringar men det kan även vara nödvändigt för att kunna använda vissa nya funktioner man inte hade tillgång till tidigare.

 • Går det att göra en enkel känsla av butiken som motsvarar befintlig, tex tema matcha?
 • Är det aktuellt att göra det i flera steg?
 • Att göra en grunddesign i den nya plattformen först för att sedan utöka med nya funktion och kanske helt ny design och utformning senare?
 • Hur mycket resurser har man själv att ta hand om alla förändringar och dialoger det innebär med ny design gentemot att försöka bibehålla grundkänslan?
 • Är det många nya funktioner som skulle ge en skjuts åt tex konverteringsgrad som är bra att få på plats direkt vid lansering?
 • Är det möjligt att implementera designen själv?
 • Är det möjligt att köpa till hjälp med att ta fram design?
 • Är det möjligt att köpa hjälp med att implementera designen själv?
 • Vilka delar när det gäller färg och form, kan man göra avkall på?
 • Vilka delar i form och färg, vill man absolut behålla?
 • Finns det en grafisk profil som utgångspunkt?
 • Behöver den i så fall uppdateras eller anpassas för webb eller moderniseras?
 • Kan betal och fraktlösningar stylas eller justeras så de blir en naturlig del av köpflödet?
 • Ska de matchas in i er grafiska profil eller finns det mer att tjäna på att visa vilken lösning man använder? Det är olika beroende på målgrupp och hur det brukar se ut med hur betalningar och sådant görs. Ibland funkar det bra med en checkout från en betalleverantör, ibland är det bättre med något som är mer eget. Ibland kan det vara bra att våga prova en förändring.

Det är exempel på frågeställningar som man kommer ställas inför och bör har reflekterat över hur man vill hantera det. Det ställer ganska stora krav på den egna tiden eller organisationen ju mer man vill väva in i samma eller närliggande projekt kring att byta plattform. Det är inte helt ovanligt att byta design är starkt knutet till känslan att få något nytt så att även besökare får en känsla av förändring i samband med övergången.

Sätt den nya butiken live – gå i produktion

När man faktiskt närmar sig lansering det vill säga efter grovjobbet med funktion, känsla och de integrationer som är aktuella klara och sortimentet är putsat för att vara redo för ta butiken i drift börjar man känna en viss ”inte riktigt ännu” känsla. Det är inte ovanligt att man vill att allt ska vara perfekt! Det är förvånande nog inte nödvändigt. Lite utseende detaljer och skönhetsfel eller små funktionsdetaljer kommer inte avgöra hur bra det går. De kritiska flödena och omhändertagande av indexering och trafik är viktigast. En hel del saker hör till den rullande verksamheten och desto längre man kör i parallella spår desto knivigare kan en lansering bli. OM man låter den bli det! Det beror ju på hur man förhåller sig situationen med sitt sortiment m.m.

När ska vi sluta göra uppdateringar i den butik man lämnar?

Både när det gäller sortiment men även allmän information och priser. Det kan ibland skynda på processen genom att fokuserat minska icke nödvändiga uppdateringar i befintligt och lägga det rätt i den nya plattformen. Det går inte alltid, men värt att beakta hur mycket dubbelarbete man kan mäkta med och vart man kan göra avkall.

Ett par saker som är viktigt att ha koll på oavsett i vilket skede och läge man väljer lansera, Har man säkerställt de kritiska delarna tex

 • Flödet för kundernas köp?
 • Informationen som kunderna får från köp till leverans?
 • Att sidan är säker (SSL certifikat)
 • Har man kontrollerat funktion för kund i de större webbläsare och mobila enheterna som kundbasen nyttjar?
 • Har de interna flödena testats så man inte missar i rutin och hantering av kundorder?
 • Har man ordning på inköp och lagerhantering?
 • Har sortimentet rätt lagerstatus?
 • Har man ordning på sina uppgifter för att peka in aktuella domäner hos sin DNS leverantör?
 • Har man koll på så att betalningar hamnar rätt och man då inte missar att ta betalt av kund och skickar varor fritt mot enbart kostnader?

Helt enkelt, har man kollat av helhetsflödet för den nya plattformen och har kontroll på läget. Kundens köpresa ska vara tydlig och även de interna momenten så man inte grips av panik och ”hur gör vi nu!?” vid första ordern i nya systemet. Efter själva bytet, det är då det verkliga arbetet börjar.

Har man möjlighet till en extra ”hjälp period” där de involverade i projektet är med lite extra efter man tar det nya systemet i bruk? Det är kanske något som kostar extra?

Oavsett så är det ofta väldigt värdefullt att ha extra stöttning den första perioden efter man genomfört bytet. Exempelvis under ett par veckor. En annan sak som är bra att tänka på är det tidigare systemet.

 • Hur länge har man access till det?
 • Kan det förlängas?
 • Kan man avsluta det i förtid?
 • Tillkommer några extra kostnader?

Generellt så vill man ju inte stå med dubbla kostnader alldeles för länge och det kan vara bra att ha tillgång till tidigare data och format en tid efter ett byte. Om inte annat precis i skarven av bytet då det kan uppdagas några detaljer som man vill kolla upp eller ta nytta av tidigare system. Tänk dock på att ta tag i förutsättningarna i god tid innan man ska driftsätta det nya, så det finns en plan för när det äldre system inte längre ska finnas tillgängligt.

Lanseringen kan vara ett väl använt tillfälle för lite extra kampanjer och erbjudanden till kunderna så man även lär sig hur det fungerar i nya plattformen tidigt!

Glöm därför inte att köra lite extra marknadsinsatser och kampanjer, nu har ofta flera faktorer förbättrats och då kan de vara värt att börja bygga mer trafik och order för snabba på att investeringen av övergången kan räknas hem i lite extra intäkter!

Ja tack, jag vill ha checklistan!

Vi är lite jobbiga och ber om några uppgifter först, som motprestation...

Vi använder endast dina kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster.
Läs mer i vår integritetspolicy