Personuppgiftsbiträden och underbiträden

Vi samverkar med ett antal företag som biträden och underbiträden där personuppgifter behandlas för olika syften.
Alla dessa har ingått avtal med oss.

Företag Beskrivning av behandling/syfte Överföring till tredje land
Habacus AB Bokföring och Fakturering Nej
Ess2 Redovisning & Revision AB Revision Nej
Fortnox AB Bokföring och Fakturering Nej
Desk.com Supportärendehantering Ja (PrivacyShield)
NewRelic Felsökningsverktyg Ja (PrivacyShield)
Partnerlogistik AB Hantering av webbutiksordrar/lager Nej
Unifaun Adressettikettutskrifter webshop Nej
Facebook Kodmyrans facebooksida, bilder från kundmöten, konferenser m.m. Ja (PrivacyShield)
YouTube Kodmyrans Youtubekanal, filmer från kunddagar Ja (PrivacyShield)