Personuppgiftsbiträden och underbiträden

Vi samverkar med ett antal företag som biträden och underbiträden där personuppgifter behandlas för olika syften.
Alla dessa har ingått avtal med oss.

Företag Beskrivning av behandling/syfte Överföring till tredje land
Habacus AB Bokföring och Fakturering Nej
Ess2 Redovisning & Revision AB Revision Nej
Fortnox AB Bokföring och Fakturering Nej
Salesforce Supportärendehantering och CRM Ja (PrivacyShield)
Microsoft Office 365 Mail och office verktyg Ja (PrivacyShield)
NewRelic Felsökningsverktyg Ja (PrivacyShield)
Partnerlogistik AB Hantering av webbutiksordrar/lager Nej
Unifaun Adressettikettutskrifter webshop Nej
Facebook Kodmyrans facebooksida, bilder från kundmöten, konferenser m.m. Ja (PrivacyShield)
YouTube Kodmyrans Youtubekanal, filmer från kunddagar Ja (PrivacyShield)