Personuppgiftsbiträden och underbiträden

Vi samverkar med ett antal företag som biträden och underbiträden där personuppgifter behandlas för olika syften.
Alla dessa har ingått avtal med oss.

Företag Beskrivning av behandling/syfte
Habacus AB Bokföring och Fakturering
Ess2 Redovisning & Revision AB Revision
Fortnox AB Bokföring och Fakturering
FreshDesk Supportärendehantering och CRM
Microsoft Office 365 Mail och office verktyg
NewRelic Felsökningsverktyg