Stabil och säker drift

En webbutik som kunderna har konstant tillgång till, måste helt enkelt fungera dygnet runt, vara snabb och driftsäker. En stabil drift, och en snabb sajt är helt enkelt ett måste för att kunderna skall kännas sig nöjda när de besöker din butik, oavsett tid på dygnet.

Med Kodmyran Commerce får du precis det. En stabil och säker drift.

Våra servrar är optimerade för bästa prestanda tillsammans med Kodmyran Commerce och vi jobbar ständigt på att optimera prestandan för hela driftmiljön. Våra servrar står i en serverhall med redundans både vad gäller el, nät och kyla och vi har konstant övervakning (24/7/365) över våra system och servrar.

För att ta tillvara spillvärmen från serverhallen och utnyttja den på bästa sätt skickas den ut i fjärrvärmenätet och det gör att driften även blir miljövänlig.

Man kan alltid se aktuell driftstatus på vår sida för driftstatus.