The MobileStore återvänder till Kodmyran

Efter att lagt ner mer än ett och ett halvt år på att byta system för att utöka sin verksamhet, och gjort en systemflytt till Magento 2 och Microsoft Navision, återvänder nu TheMobileStore till Kodmyran efter fem månaders frånvaro.

 

”Vi på Kodmyran är naturligtvis glada att hälsa Rashid och TheMobileStore välkommen tillbaka till oss som kund igen.” Säger Katrin Lundgren VD på Kodmyran.

 

Det här visar tydligt hur komplext det kan vara att hantera en lite större e-handlares behov, något vi på Kodmyran har god erfarenhet av. Butiker med flera hundratusen produkter och många försäljningskanaler kräver mer anpassning, en annan kompetensnivå, samt förståelse för driftproblematik och verksamhetsutveckling inom e-handel.

 

Kodmyran har några fördelar där. Vår djupa förståelse av e-handel i och med att vi själva drivit butiker i många år, men kanske framförallt i det här sammanhanget har vi flera medarbetare med djup teknisk specialistkompetens. Bland annat storskalig drift av affärskritiska system från branscher där även sekunders nertid räknas.

 

Vi arbetar även en hel del med anpassning och utveckling av stora affärssystem med affärerer i mångmiljardklassen. Det är något vi drar stor nytta av när vi bygger vårt eget system och kan därför erbjuda en hög flexibilitet och speciella anpassningar på ett unikt sätt i vårt segment. Det gör också att vårt system klarar stora volymer med ett fortsatt effektivt arbetssätt.

 

Systemet är skräddarsytt efter en e-handlares verksamhet, och då speciellt funktionerna kring lager, orderhantering och inköp som vi är ensamma om att erbjuda. Det gör att man normalt klarar sig utan externt affärssystem och endast behöver ett enklare ekonomisystem. På så sätt minimerar man också felkällor och tidsförluster vid synkronisering mellan system och håller kostnaderna nere.

 

Ju större man blir som e-handlare, desto större krav har man på sin drift. Många tror att det bara räcker med att lägga varje butik på en egen VPS och tilldela den större resurser allteftersom, men drift med god kvalité kräver betydligt mer än så. Det kan handla om att optimera på olika sätt, cache, lastbalansering, koda om designmallar, anpassning av databasfrågor, hålla koll på vilka tredjepartstjänster som används och hur de påverkar laddtider m.m. För detta krävs bra mätverktyg och specialistkompetens och den har vi inhouse.

 

Kodmyran har valt att jobba minimalt med VPSer. Hos oss är varje butik uppdelad över flera separata servrar, med lastbalansering. För stora konton görs det fortlöpande optimering av inte bara driftmiljön utan även av varje butik separat för sig. Allt för att få redundans och att hålla laddtiderna korta även vid stor last och vid många produkter.

 

Vi har också mycket kraftfulla APIer. Det gör att det är enkelt att koppla ihop oss med alla olika system som en större handlare kan behöva. Det gör också att våra kunder aldrig behöver känna sig inlåsta utan kan använda valfri partner att jobba med när det gäller externa tjänster. De kan till och med utveckla helt egna tjänster om de vill det.

 

”Det här är en del av de saker som fått TheMobileStore att återvända till oss, och det känns skönt att kunna säga att vår modell för större företag fungerar. Annars skulle kunderna inte återvända.” Avslutar Katrin”